PROFESIONALIZAM i EGOIZAM


Egoizam je imanentan ljudskoj prirodi i često se ispoljava u ophođenju 
sa ljudima.Ostavlja gorak ukus u ustima , naročito kada za sagovornika 
imamo osobu koja stalno sebe postavlja u prvi plan.Uspešni nisu uvek
egoistični ljudi mada medju uspešnim ima puno egoista
To je neminovnost koja se ne može izbeći.

PROFESIONALAC - EGOISTA - ne nikako 
mrežni marketing1

USPEH ide uz PROFESIONALIZAM ali egoizam 
ne mora da ih prati .Umne sposobnosti su neophodne 
za uspeh svakog čoveka i zato ih treba razvijati sve više,
pod uslovom da paralelno razvijamo u sebi i DOBROTU.

UM je hladan , a DOBROTA je topla ali slepa.
Neophodna je simbioza uma i dobrote da jedno 
drugome drže ravnotežu , da UM ne bi prešao 
u ZLOĆU , a dobrota u GLUPOST.