Svako od nas postavlja sebi ciljeve koje pokušava da ostvari.

Ako imate visoke i daleke ciljeve i ako istrajno radite da bi ih 
ostvarili- to zaista možete ostvariti,ali treba da verujete u to što 
radite