Svako ima svoju priču.Sigurno da i ja imam svoju priču i spremna sanm da 

je ispričam i podelim sa vaMA