Svaki posao je odnos čoveka prema čoveku.Nije bitno sa kojom kompanijom
sarađujete već koji i kakvi ljudi su u vašem timu.Povežite se sa što većim
brojem ljudi i iz kvantiteta će se roditi kvalitet.

Vama su potrebni vredni,kvalitetni i razboriti ljudi i treba ih
pronaći da bi vi i vaš tim bili uspešni.


uspesni ljudi1
 

1.Da li znate šta je to PRODUKTIVNOST ?
2.Šta je za vas produktivnost?
3.Šta i koliko treba da uradite u toku dana da bi bili produktivni?
4.Kako povećati produktivnost i zadovoljstvo sobom?

Pretpostavljam da ste često sebi postavljali slična pitanja.Ako su za vas ova
pitanja važna učinite napor i pronađite odgovore.

Kako-odrzati-produktivnost-rada1