Tajna uspeha u mrežnom marketingu leži u izgradnji odnosa sa ljudima.
Ako to shvatite i prihvatite ,ostaje vam uporan rad na uspostavljanu 

bliskih kontakata sa ljudima i razumevaje njihovih potreba i želja.
 
Mi . mrežni marketari smo ti koji ljudima nudimo pomoć i rešavamo 
njihove probleme i uvek će biti više onih ljudi kojima će pomoć biti 
potrebna od onih drugih.Mi smo ti koji ćemo želeti da pružimo iskrenu pomoć
i zato VREDI RADITI.

Za svaki problem postoji rešenje1

Ne može se poreći činjenica da je NOVAC važan za svaku osobu 

koja živi u civilizovanom svetu.On nam je neophodan da bi preživeli
ali uvek imajte u vidu da Novac treba da bude vaš sluga a ne gospodar.

novac je sluga1