Rezultat dolazi svakome ko je dovoljno istrajan da savlada 

sve prepreke koje mu se na putu uspeha ukažu.
Prepreke su neminovne i treba ih bez pogovora prihvatati
i uvek pred očima imati zacrtane ciljeve.

moji ciljevi1

1.Da li znate šta je to PRODUKTIVNOST ?
2.Šta je za vas produktivnost?
3.Šta i koliko treba da uradite u toku dana da bi bili produktivni?
4.Kako povećati produktivnost i zadovoljstvo sobom?

Pretpostavljam da ste često sebi postavljali slična pitanja.Ako su za vas ova
pitanja važna učinite napor i pronađite odgovore.

Kako-odrzati-produktivnost-rada1