Dobar mentor može da bude od presudnog značaja za vaš uspeh


Mentor ili spozor je osoba koja će vas uvesti u  
posao i pomagati vam u vašem napredovanju prema USPEHU.


mentor1
 
MENTOR nije vaš ŠEF i nemorate ga pokorno slušati.On je osoba koja će vas uvesti u POSAO
i pomagati vam u vašem napredovanju prema
USPEHU,pre svega svojim ličnim primerom
ali i spremnošću da vam pomogne u svakoj situaciji.

Ako ste već u poslu i niste imali sreću da imate
dobrog MENTORA ili uopšte nemate mentora
okrenite se svojim sledbenicima i budite im najbolji
sponzor.Tretirajte ih kao članove svoje porodice.

Ne okrivljujte druge za svoje neuspehe jer 
USPEH ne dozvoljava nikakve primedbe a NEUSPEH
nikakva obrazloženja.
Jednostavno Vi budite ti od koga će sve početi., 


ZA USPEH U VAŠEM POSLU MOŽE DA BUDE ZASLUŽNA SAMO JEDNA OSOBA


Da li vam je neko rekao da se u MLM- u može brzo i lako zaraditi ( samo u retkim slučajevima )
Ako vam je to neko rekao ili ste to negde čuli ,moram da vas razočaram i da vam pomognem
da otvorite oči.
slika za blog post1