Prikažite sebe kao osobu od poverenja
i integriteta i koja u potpunosti veruje u ono što radi.


 
 


Izgradi svoj lični brend

DEFINIŠITE SVOJE CILJEVE


Izmedju želje i ciljeva postoji jasna razlika
Sve želje vam se ne moraju ostvariti 
ali svaki jasno definisan CILJ
je ostvariv.
CILJEVI3