Ovom prilikom želim da vas upoznam sa istraživanjem koje je sproveo
Vilfredo Federico Pareto.On je bio Italijanski naučnik koji je tokom istraživanja
o nacionalnom bogatstvu otkrio da u Italiji oko 20% posto porodica poseduje
80% kapitala.Kasnije je ova teza testirana i potvrđena je njena višestruka primena.
luksuzne kuće sa bogatstvom1 
 
 

Prikažite sebe kao osobu od poverenja
i integriteta i koja u potpunosti veruje u ono što radi.


 
 


Izgradi svoj lični brend