Svaka firma koja posluje mora posedovati bilans stanja

Bilans stanja se sastoji od IMOVINE,OBAVEZA,KAPITALA

KAPITAL može biti osnivački - to je ono što ste ložili kada ste otpočeli 
POSLOVNI PODUHVAT

novac1

Na svetu postoje dve vrste ljudi : OPTIMISTI i PESIMISTI
Možda vi sebe pronalazite između ove dve krajnje opcije ali ništa ne mari
Neprestanim radom na sebi možete usvojiti osobine optimiste i povećati
šanse na USPEH


Rad na sebi1