ČITANJE KAO FAKTOR USPEHA


edukacija1

Čitanje vrlo važno ali samo kao faktor u procesu učenja
Površno čitanje ničemu ne služi i dovodi do privida da imamo znanja
ali to znanje je nedovoljno da bi ga iskoristili u za nas korisnu akciju.
Zato je potrebno više puta pročitati jedan tekst a to nas uvodi u UČENJE


 

Ne postoje reči koje bih upotrebila a da vam što vernije približim značaj EDUKACIJE
Morate prihvatiti činjenicu da je neophodna i da će vam omogućiti lični rast i razvoj
a samim tim i uspeh u poslu kojim se bavite

Edukacija1