Na svetu postoje dve vrste ljudi : OPTIMISTI i PESIMISTI
Možda vi sebe pronalazite između ove dve krajnje opcije ali ništa ne mari
Neprestanim radom na sebi možete usvojiti osobine optimiste i povećati
šanse na USPEH


Rad na sebi1
 

       ČITANJE KAO FAKTOR USPEHA


edukacija1

Čitanje vrlo važno ali samo kao faktor u procesu učenja
Površno čitanje ničemu ne služi i dovodi do privida da imamo znanja
ali to znanje je nedovoljno da bi ga iskoristili u za nas korisnu akciju.
Zato je potrebno više puta pročitati jedan tekst a to nas uvodi u UČENJE