11 LJUDSKIH POTREBA KOJE TREBA ZNATI DA BI USPEŠNIJE 
PRODAVALI SVOJ PROIZVOD
 1. NOVAC
 2. SIGURNOST
 3. DA BUDU VOLJENI
 4. STATU,PRESTIŽ
 5. ZDRAVLJE
 6. SLAVA I PREPOZNAVANJE
 7.  SNAGA,UTICAJPOPULARNOST
 8.  BITI PRVI U NEČEMU
 9.  LJUBAV
10. LIČNI RAZVOJ
11. LIČNA TRANSFORMACIJA

NOVAC
NOVAC2

Nema čoveka na svetu koji ne želi da ima više novca.Prirodno je 
da ljudi žele da imaju novac da mi sa njime mogli da kupuju proizvode 
koji će im ili ublažiti bol ili doneti zadovoljstvo jer su to dva osnovna 
razloga zbog kojih ljudi kupuju.Ako uspete da predstavite svoj proizvod tako 
da on štedi novac ili da kupac može da zaradi dodatni novac kupovinom
 proizvoda onda ste na dobrom putu da zadobijete poverenje i pažnju 
potencijalnog kupca

SIGURNOST
sigurnost 2

Nesigurnost nas čini lomljivim i krhkim i zato svi težimo da se
 osećamo što sigurnije.Potreba za sigurnošću je topla i lična dok 
je potreba za novcem čvrsta i hladna.Pojedini ljudi iz velike potrebe
za sigurnošću samo retko ulaze u rizične kupovine i zato je potrebno 
da identifikujete ovu vrstu potencijalnih kupaca i imate to u vidu 
prilikom prezentacije proizvoda

DA BUDU VOLJENI

ljubav 3

Čovek je socijalno biće i njegova potreba da bude voljen
i cenjen od strane svoje porodice,prijatelja,uže ili šire 
okoline nije nezanemarljiva.Ova potreba može da bude 
snažan motivator jer osoba kupovinom određenog proizvoda
može da izazove pažnju svoje porodice ili prijatelja za kojom teži.
Svako ljudsko biće ima želju za pripadnošću i stalnu želju da tu
 potrebu i ostvari.

PRESTIŽ,STATUS

PRESTIŽ , STATUS 2

Većina ljudi žele da se prikažu u onom svetlu u kome želimo 
da nas drugi vide.Zato vrlo često uz proizvod koji se prodaje,
prodaje se i slika nasmejanog lica njegovog korisnika.
Ljudi vole da kupuju proizvode koji će njima rešiti problem a da
bi saznali da je proizvod baš za njih žele da čuju svedočenja 
zadovoljnih kupaca.

ZDRAVLJE
zdravlje2

Potreba da budemo zdravi i da dugo živimo je prirodna
i zato su ljudi privučeni proizvodima koji im to omogućavaju.

SLAVA,PREPOZNAVANJE

Slava,prepoznavanje 2

Potreba za slavom i prepoznavanjem je kod nekih ljudi 
jako izražena i oni će tu svoju potrebu zadovoljiti kupovinom
proizvoda koji će im  stvoriti bolji društveni status i brojna priznanja.
Ova potreba je jak motivator kod kupca i ona često može da umanji
potrebu za uštedom novca tako da prodavac može da kreira znatno 
više cene i da ima uspešnu prodaju.

SNAGA,UTICAJ,POPULARNOST

SNAGA,UTICAJ,POPULARNOST 2

Ljudi imaju potrebu za kupovinom proizvoda koji će 
im omogućiti moć i uticaj i to je jedan od jačih motivatora.

BITI PRVI U NEČEMU

BITI PRVI U NEČEMU 2

Ljudi se osećaju zadovoljno kada prvi u svojoj okolini 
kupe proizvod koji je na tržištu.Biti ispred drugih u kupovini
čini ih važnijim i u svojim i u tuđim očima.

LJUBAV

ljubav 2

Ljubav je uvek bila a i ostaće jedan od najsnažnijih motivatora.
Proizvod koji se prodaje treba da kod potencijalnog kupca izazove
emociju jer se ljudi prilikom kupovine više upravljaju emocijama 
nego razumom.

LIČNI RAZVOJ

LICNI-RAZVOJ 2

Ljudi imaju potrebu za stalnim ličnim razvojem i zato su spremni 
za kupovinu proizvoda koji će im to omogućiti.Sa potrebom da postanu
bolji u svojoj profesiji ili životu raste i želja za kupovinom ovakve vrste
proizvoda.

LIČNA TRANSFORMACIJA

LIČNA TRANSFORMACIJA 2

Potreba za ličnom transformacijom je jedan od snažnih 
motivatora prilikom kupovine.Saznanjem da postoji proizvod
koji treba platiti ali koji će čoveku omogućiti ličnu transformaciju,
čovek zaključuje da je proizvod vredan i spreman je da plati i veću 
cenu ukoliko postoje indicije da će taj proizvod ispuniti svoj cilj.

Upoznajte se sa potrebama svoje ciljne grupe i pronađite im rešenje.
Ukoliko budete imali pravilan pristup očekujte dobre rezultate.