Važno je znati kako i gde uložiti novac


Postoje 5 stvari u koje bi trebalo da ulažete svoj novac i to su:      


           1. Ulaganje u edukaciju   
           2. Ulaganje u alate
           3. Ulaganje u kompaniju sa kojom sarađujete  
           4. Ulaganje u reklamiranje
           5. Ulaganje u prve 4 stvari ponovo - odnosno 
               reinvesticija iz jednog dela zarade
 
Koliko su važne investicije u on-line biznisu
  


Živimo u robnonovčanom sistemu u kome novac sve pokreće.
To je činjenica koju jednostavno moramo da prihvatimo,ma kakav
odnos vi prema novcu imali.Treba da shvatimo da je novac samo 
sredstvo i nikako ne bi trebalo da bude cilj.

Novac je dobar sluga a loš gospodar.

Vama je data mogućnost da upravljate svojim novcem i zato 
pametno iskoristite vaše skromne budžete.

skromni budžeti1

U ekonomiji je novac važan koliko i krv u našem organizmu.
Bez cirkulacije krvi nema života.Slično je i u ekonomiji.
Bez cirkulacije novca nema zdravog poslovanja.

Postavite svoj on- line biznis na zdrave osnove jer je to 
jedini način da napredujete i vi i vaš posao.

internet marketing1

Odlučite šta je za vas najbolje.Sve počinje sa 
ODLUKOM ali je vi morate doneti.