Nemojte preokrenuti ovu rečenicu.Mnogi ljudi su voleli

novac a koristili ljude što je dovelo do povrede jednog
od najosnovnijeg zakona upravljanja finansijskim uspehom
 
TREBA UVEK DA VOLITE LJUDE A KORISTITE NOVAC A NE OBRNUTO.
 
Mnogi ljudi misle da NOVAC ( veliki novac ) dolazi kao posledica sreće

NOVAC jeste posledica onoga što radimo i uvek se mora ZARADITI

Ako mislite da je "dobra sreća" faktor finansijskog uspeha,ona uvek mora
biti udružena sa trudom i napornim radom.
( a ako i dobijete na LOTO- u i pritom znate da upravljate novcem onda ste vi 
pravi srećnik )

ZAŠTO JE POTREBNO DA KONTROLIŠETE VAŠE FINANSIJE NOVAC MORA DA CIRKULIŠE
Novac nije namenjen da bude van prometa,već da se 
koristi ,da se uživa u njemu,da cirkuliše.

Kada kažem da NOVAC treba staviti u promet - to ne znači da 
ga treba rasipati.

promet novca1

Ako ste u dugovima napravite plan redovne otplate dugova.
Gledajte na dug kao na ulaganje i morate sebe videti kako 
zarađujete mnogo više novca.

Svi ljudi se mogu podeliti u tri grupe 

1. Stanje u minusu ( u dugovima )
2. Stanje na "pozitivnoj nuli" ( provlače se,ali su bez dugova )
3. Stanje u plusu

Pronađite sebe.Odlučite prvo koliko vam je novca dovoljno,napravite 
novi finansijski plan i steknite naviku da živite u skladu sa tim planom.

Kako vaš prihod bude rastao ,tako će rasti i vaša ušteđevina i povećavaće 
se mogućnost da se oslobodite dugova.
ušteđevina1

Svi znamo da je DUG loš DRUG 
ali ponekad DUG može da se smatra iNVESTICIJOM koja vam može 
omogućiti da dođete do prihoda.