Svakome ko momentalno nema rezultate  savetujem STRPLJENJE

jednu od važnih lekcija koju treba naučiti.
Budite strpljivi.Svakog dana učinite jedan mali 
korak koji će vas približiti cilju i nikada nemojte 
odustati.
Svi počinjemo sa malim koracima koji vremenom 
postaju sve veći i veći ( sve duži i duži )

Zašto je rezultat važan u poslu i kako do njega
Rezultati koje postižete u poslu doneće vam 
početnu zaradu .Sa boljim rezultatima zarada će vam 
se uvećavati.
Budite vedrog duha i okupljajte ljude otvorenog uma.
Pomozite im da shvate da i oni mogu zaraditi novac i 
pokažite im kako će to učiniti.

ljudi otvorenog uma1

Ako pomognete dovoljnom broju ljudi da zarade novac
i vi ćete ga zaraditi.NOVAC nam je neophodan za život
ali sa novcem treba znati upravljati ( kako malim ,tako i 
velikim )
NOVAC je ideja i dolazi nekim ljudima kao nagrada a 
nekima kao kazna.
Budite obazrivi sa novcem jer imati novac ne znači uvek
i biti srećan.

sreća1

Uspeh se često poistovećuje sa rezultatima i novcem 
ali biti uspešan u životu je mnogo složenije pitanje.

Setite se da ste vrhunac uspeha dostigli kada novac,
popularnost i pohvale prestanu da vas zanimaju.