Postavljanjem PRIORITETA možete postići ličnu produktivnost 

i ostvariti zadovoljstvom sobom

Zašto treba da odredite svoje prioritete
 
 

Da bi objasnili Šta je produktivnost? počnimo od značenja reči
PRODUKTIVAN - to je onaj koji proizvodi,koji je plodan
a PRODUKTIVAN RAD je rad koji stvara VREDNOST
Zapitajmo se sada : Šta je to VREDNOST?

VREDNOST je sve ono što drugima može da pomogne i
da im bude od koristi.Stvarajte u toku dana što više vrednosti i pomažite ljudima
jer jedino tako možete pomoći sebi.Sve što pružate se vama vraća.
Vreme može da bude ograničavajući faktor ,ali ako pravilno odredite
svoje PRIORITETE nedostatak vremena vas neće onemogućiti i vi ćete
uspeti da odradite sve aktivnosti koje će vas približiti CILJU.
I zapamtite nikada nećete imati vremena za sve i nemojte zbog
toga tugovati.Isplanirajte svaki svoj dan ,odradite ono što ste
planirali i bićete zadovoljni sobom,što je preduslov za USPEH
u poslu i životu.

kreativnost1
Budite spremni da nekim a ktivnostima kažete NE
To ne znači da ste sebični ,to samo znači da ste odlučili
da ne rasipate energiju i svoje vreme na one aktivnosti
koje vam ne donose VREDNOST.

Pronađite meru u svemu.Rekreacija,relaksacija,odmor,opuštanje treba
da zauzme vidno mesto u vašem životu.Održavajte vaše mentalno i fizičko
zdravlje.Držite se one izreke : U zdravom telu zdrav duh

U zdravom telu zdrav duh2 

Radite na svojo ličnoj produktivnosti svakodnevno.
Neka to za vas postane igra jer ćete jedino tako 
smanjiti tenzije zbog preuzimanja odgovornosti
za određene postupke i radnje.