Savremena tehnologija napreduje munjevitom brzinom i na čoveku je

da se u svemu tome snađe.Do pre par godina mnogi od alata koji su 
nam danas besplatno dostupni nisu postojali.Niko ne zna šta će nam 
biti dostupno za 10 godina i zato svima koji sada počinju da uče savetujem
da ne troše previše vremena na ALATE. 

Zašto vam je potreban AUTORESPONDER i šta je 
to AUTORESPONDER

 
Obratite pažnju na suštinu INTERNET MARKETINGA jer je INTERNET MARKETING
skup veština koje stalno treba da usavršavate i razvijate.Ne želim da umanjim značaj ALATA 
koji su neophodni za uspešan internet marketing.Upotrebu svakog alata možete da savladate
ukoliko ste dovoljno fokusirani ali veštine koje su vam neophodne morate da razvijate i 
usavršavate u dužem vremenskom periodu.

NEOPHODNE VEŠTINE

1.Psihologija
2.Komunikacija
3.Prodaja
4.Kopirajting
5.Liderstvo
6.Bilo koja veština koja može da ti pomogne
  da razumeš ljudsko ponašanje i ponašanje potrošača.


neophodne veštine1 

1.Psihologija : Bez razumevanja ljudskog ponašanja nema prodaje.Da bi bili uspešni
                     u prodaji morate da znate šta i zašto ljudi kupuju i gde se nalaze ti ljudi.

2.Komunikacija: Ako želite da pronađete svoje kupce potrebno je da vas ljudi slušaju
                       i da znate na pravi način da prenesete poruku a da bi preneo poruku na
                       pravi način potrebno je da komunicirate na pravi način.Postoji veliki broj 
                       knjiga koje tretiraju ovu temu.

3.Prodaja :     Ako ste do sada imali otpor pre ma internet marketingu a njime se bavite 
                     vreme je da prihvatite da u prodaji nema ničeg lošeg i da mi svakodnevno nešto
                     prodajemo neznajući da to činimo.

4.Kopirajting:  to je veština strateškog slaganja reči koja navodi vašeg potencijalnog
                      saradnika da preduzme akciju.Od velikog je značaja da savladate ovu veštinu.

5.Liderstvo : Ljudi vole da prate ljude koji znaju kuda idu.Ljudi vole da kupuju od LIDERA.
                   Pozicionirajte se kao LIDER

6.Bilo koja veština koja može da vam pomogne u razumevanju ljudskog ponašanja

OVO JE SRŽ INTERNET MARKETINGA

To je ono što je činilo internet marketing
To je ono što sad čini internet marketing
To je ono što će u budućnosti činiti internet marketing

internet marketing1
            
Alati će se menjati i na to ne možete uticati ali ako obratite pažnju 
na ono što je bitno u INTERNET MARKETINGU mnogo ćete brže napredovati.