Ako se bavite internet marketingom,prodajom na internetu ili mrežnim marketingom

treba da znate da će vam govorničke sposobnosti dobro doći .Potrudite se i postanite
dobar govornik.

Zašto je dobro da budete dobar govornik

 

Setite se da je MREŽNI MARKETING posao sa ljudima
i da JAVNIM NASTUPOM ostvarujete kontakte sa velikim
brojem ljudi,a Da li znate šta je JAVNI NASTUP

Pogrešno se smatra da je JAVNI NASTUP predstavljanje
sebe i svoje prezentacije većem broju ljudi.To jeste javni
nastup ali javni nastup je i razgovor sa budućim šefom ili
 direktorom.
Često čujemo da osoba ima tremu pred javni nastup.
Pozitivna trema je ponekad poželjna ali protiv straha
od javnog nastupa se treba boriti.

Strah od javnog nastupa1 

Strah od odbijanja i neprihvatanja je u korenu straha od
javnog nastupa.Treba da znate da postoje čitav niz tehnika
koje će vam pomoći da se oslobodite straha od javnog nastupa.

Kada se oslobodite straha od javnog nastupa počnite da
usavršavate svoje govorničke veštine

Da bi bili dobar govornik potrebno je da obratite pažnju
na reči koje izgovarate,ali ne samo na reči već na ton,tempo,
jačinu glasa,gestikulaciju i još mnogo toga.

Svakako da se dobar govornik ne može postati preko noći.
Stalnim radom na sebi se možete usavršavati i postajati
sve bolji u govorništvu.

dobar govornik1 

Ako želite da budete dobar govornik,prvo treba početi.
Kada počinjete treba da znate da ništa ne može niti mora
da bude savršeno.
Pravite greške,analizirajte svoje greške ,ispravljajte ih i
na taj način počinjete da težite savršentvu.

Nemojte da mislite da vi to ne možete.Ako budete žarko
želeli da postanete dobar govornik vi ćete to i ostvariti.