FORMALNO OBRAZOVANJE će vam omogućiti preživljavanje a sa NEFORMALNIM obrazovanjem 
se možete obogatiti.Prihvatite ovu ćinjenicu.Investirajte u svoje znanje.

Svaka investicija će vam se višestruko vratiti.Povežite se sa uspešnim ljudima i na pragu ste otkrića
koje će vam promeniti život.

Zašto treba da znate u čemu je suština mrežnog marketinga

 

Kada shvatite da je moguće ostvarenje svakog vašeg cilja okrenućete se
SAMOOBRAZOVANJU i LIČNOM RAZVOJU.

 
I ne zaboravite da su svi oni koji su postigli rezultate  u mrežnom marketingu bili 
upravo tu gde ste i vi sada.

Suština mrežnog marketinga1

MREŽNI MARKETING je baziran na PREPORUCI.Svako ljudsko biće koje je zadovoljno
proizvodom koji koristi ili poslovnom prilikom ima potrebu da je preporuči svojim
prijateljima. TO JE SUŠTINA MREŽNOG MARKETINGA

Ljudi će uvek kupovati od ljudi koje poznaju ,koji im se sviđaju i kojima veruju.
Istina je da ljudi ne vole da im se bilo šta prodaje ali ljudi vole da kupuju i uvek ćete
moći da nađete one ljude koji će biti zainteresovani za proizvod koji vi nudite.
Na ovaj način vi stvarate BAZU kupaca.Neki od tih ljudi mogu postati i vaši saradnici
koji će zajedno sa vama preporučivati proizvod ili poslovnu priliku drugim ljudima
i tako stvarate MREŽU svojih saradnika koje će se iz dana u dan uvećavati i to će vam
omogućiti napredak u karijeri.

Vi postajete lider koji će drugi želeti da slede.
liderka1 
Ali prvo objavite celom svetu šta želite da učinite,a onda to i učinite.
Postanite tako dobri da vas niko ne može ignorisati.Postanite bolji od ljudi
koji vas slede.Inspirišite vaše sledbenike svakodnevnom akcijom  i u njihovim
očima postajete osoba koja zaslužuje poštovanje.

Nemojte živeti u sivom sutonu PROSEČNOSTI koja ne zna ni za POBEDU ni za PORAZ.