Svakako da do SAMOPOUZDANJA ne možete doći preko noći.

Naučite kako ćete povećati samopouzdanje a onda primenite u praksi.

Zašto je samopouzdanje neophodno u postizanju uspeha u poslu?Stalnim vežbanjem možete povećati svoje SAMOPOUZDANJE
Primenite sledeće vežbe i brzo ćete osetiti konkretne rezultate

            1. ISKORISTI MOĆ GOVORA TELA
            2. DRŽI DO SVOJIH VREDNOSTI
            3. TVOJI CILJEVI SU PRESUDNI
            4. ČESTITAJ SEBI
            5. VERUJ U SEBE 

veruj u sebe1 

ISKORISTI MOĆ GOVORA TELA

Prema naučnim istraživanjima samo 7% ljudske komunikacije je verbalno.
GOVOR TELA ne diktira samo kako ćeš se drugi odnositi prema tebi već i kako ćeš se
ti odnositi prema sebi.Zauzmite pobednički stav i sa moćnom pozom postignite veće
samopouzdanje i smanjite stres.

              vežba :  Zabaci ramena unazad,ispravi se,bradu izbaci napred i podigni gore.
                          Stoj uspravno ,ruke stavi na bokove i sa blagim osmehom na licu gledaj 
                          napred.Zadrži se u tom položaju 2 m inute.

DRŽI DO SVOJIH VREDNOSTI

Vrednosti su ono u šta veruješ da je važno i ispravno i to određuje tvoje prioritete.Odredi koje 
 su tvoje vrednosti i živi u skladu sa njima i nikad nemoj da se upoređuješ sa drugima jer tvoja 
vrednost ne zavisi od drugih.


               vežba : Odredi koje su tvoje vrednosti  i šta ti je u životu bitno.To može
                          biti :ljubav,porodica,posao,istina,poštenje,disciplina,darežljivost...

TVOJI CILJEVI SU PRESUDNI 

Tvoji ciljevi bilo da su kratkoročni ili dugoročni moraju biti : specifični,ostvarivi,dostižni.
specifični : Odluči i napiši šta tačno želiž
ostvarivi : Napravi plan kako ćeš ga ostvariti 
dostižni :  Svaki cilj mora imati krajnji rok do kada će biti ostvaren
I zapamtite ne postoje  NEREALNI CILJEVI  već samo nerealno postavljeni rokovi.
Koncentriši se na svoj CILJ. Fokusiraj se na njega i rezultati stižu.
 
                 vežba:  Napiši svoj CILJ
                             MOJ CILJ je ..........
                             PLAN OSTVARENJA........
                             DATUM DO KOGA ĆEŠ GA OSTVARITI.........

ČESTITAJ SEBI 

Možda ovo čudno zvuči ali nemoj čekati pohvalu od drugih već pohvali sebe
i uvek sebi čestitaj kada postigneš i najmanji uspeh.


                  vežba: Čestitaj sebi i onda kada imaš najmanje razloga za to
                            Učini to što češće jer je to besplatni dar koji sam sebi možeš darivati.

VERUJ U SEBE 

VERA nije ništa drugo do UVERENJE u istinu neke tvrdnje bez prethodnog dokaza ili provere
VAŠA VERA služi kao temelj na kome se gradi SAMOPOUZDANJ.Bez vere u sebe teško se postižu
bolji rezultati u poslu i životu.
             
                   vežba : Upitaj sebe : Da li i koliko veruješ u sebe.Ukoliko imaš dovoljno vere u sebe.
                              To je dobro i samo tako nastavi ali ako sumnjaš onda zapitaj sebe:Ako ti ne 
                              veruješ u sebe ko će onda verovati u tebe.
                              Može se dogoditi da neki ljudi više veruju u tebe nego što vi veruješ u sebe.
                              Promeni to i učini sve da poveruješ.Usmeri se više na svoje 
                              sposobnosti a manje na to šta drugi pričaju,misle ili govore o tebi.

            SAMOPOUZDANJE se temelji na ZNANJU,ISKUSTVU,SVESTI
            VERA na INTUICIJI,NADI ,OSEĆAJU

                SAMOPOUZDANJE + VERA = OSTVARENJE
         
             Ostvarite se u u jednom od segmenata života i neka to bude vaša MISIJA

možeš ti to1 


Probudi u sebi ono vedro,znatiželjno,zaigrano,prirodno DETE  koje će biti 
odgovorno za ono što MISLI,GOVORI i ČINI.