NOVAC ima moć i ljudi koji poseduju novac jesu moćni ali treba da znate
da je sve ono što se može kupiti novcem najjeftinije 

Najskuplje je naše vreme,jer je to jedini resurs koji se ne obnavljava i 
teče samo u jednom smeru.

Vreme koje provodimo na poslu razmenjujemo za nocac sa kojim obezbeđujemo
sopstvenu egzistenciju i šta nam se događa.Imamo sve manje vremena a novac
koji zarađujemo trošimo na materijalne stvari koje nas vremenom neće zadovoljiti.

Mi smo poput deteta koje se igra sa igračkom, izgustira je, odbaci i traži drugu.
Čovek se isto tako ponaša Stalno pribljava nove materijalne stvari ali ga one samo 
momentalno zadovolje i njegove nezadovoljstvo raste.
Zapitajmo se da li se takav čovek može smatrati uspešnim.

Zašto ljudi vole USPEH ali retko u istoj meri vole uspešne ljude
 

 
 Šta je onda uspeh ?

Ako to nije ostvarenje društvenog statusa,posedovanje,stana ili kola
ono što se spolja manifestuje i što ljudi na neki način prihvataju kao USPEH
onda je USPEH sve to ali uz dopunu da svaki čovek dok ostvaruje svoje ciljeve
neprestano radi na sebi i prenosi svoje znanje drugim ljudima,pomaže im,bodri ih
i utiče na njih da i oni ostvare svoje želje i postavljene ciljeve.

ciljevi1 

Deljenjem svog znanja čovek ili žena ostvaruju uticaj na ljude i postaju eksperti u njihovim
očima a to će omogućiti čoveku ili ženi da se izdvoje iz mase i zasluže poštovanje i zahvalnost.

eksperti u akciji1

Prirodno je da ljudi vole uspeh a zašto ne vole uspešne ljude? Pa zato što ih uspešni 
ljudi podsećaju na ono što su trebali da urade a nisu da bi postigli uspeh.
Događa se ne retko da neuspešni ljudi kritikuju uspešne upoređujući se sa njima, umesto
da se svakodnevno upoređuju samo sa sobom i na taj način napreduju. 

Uspeh se ne događa preko noći.USPEH se događa vrednim,istrajnim,upornim ali pre 
svega onima koji ne odustaju.