Ako stalno slušamo negativne vesti,gledamo filmove pune nasilja a bez sadržaja ,sami sebi činimo

medveđu uslugu, odnosno radimo protiv sebe.
Postajemo negativni,depresivni,sumnjičavi i smanjujemo mogućnost da pokrenemo naše unutrašnje
potencijale.Zatrpani smo lošim vestima i ne vidimo nikakav izlaz ali ako verujemo 
da izlaz postoji  mi ćemo ga i pronaći.Treba verovati.

Zašto je potrebno da ne prihvatite negativne informacije kojima smo svakodnevno izloženi

 

Budite lučonoša.Osvetlite bar jednom čoveku put i napravili ste veliko delo.

Rešite od danas da prekinete da gledate na TV-u sve sadržaje koje afirmišu nasilje
i doneli ste ODLUKU koja će vam bar malo promeniti život.
Možda mislite da je to sitnica koja ništa ne menja ali zamislite da veliki broj ljudi to
učini i svi oni koji zarađuju plasirajući loše vesti izgubiće deo profita.

RAZMISLITE O TOME

Svakako da treba da budemo informisani o svemu šta se događa.
Vešti manipulatori plasiraju i loše i dobre vesti radi svoje lične koristi.
To treba prepoznati i tome se odupreti.

dobre i loše vesti1

Osvestite se.Zagledajte se u sebe i učinite da vaš život postane nešto drugo,nešto bolje
ukoliko ste nezadovoljni svojim dosadašnjem životom.

Verujte da je to moguće i mogućnosti će početi da se ostvaruju kroz realizaciju cilja 
a CILJ kroz AKCIJU i svakodnevni rad.
putokaz
 Ne dozvolite da vas loše vesti i negativne informacije
 skrenu sa vašeg puta i zamagle vaš fokus.