Bilans stanja jeste važan jer iz njega vidimo kako stojimo i posebno pažnju treba obratiti

na kapital o čijoj se određenosti i visini  danas raspravlja više nego ikada ali zapitajmo 
se da li je to toliko važno i da li postoji nešto još važnije.

Ono što se ne vidi u bilansu stanja a što mnogi preduzetnici nazivaju
NEVIDLIVIM KAPITALOM i jednom od navrednijih stvari koju jedna firma ili 
osoba može imati u životu a to su vaša poznanstva,kontakti,prijatelji,mreže,
konekcije.

To su LJUDI koje znamo i na čiju pomoć i podršku možemo računati 
na našem putu do USPEHA

Zašto je dobro da se družite sa uspešnim ljudima" Za vaš uspeh od presudne važnosti nije ono što znate,
nego koga znate"

ljudi za akciju1 

Pretpostavimo da želite da se bavite prodajom i da imate proizvod
koji želite da prodate.
Prvo što treba da imate je pisani plan poznatiji kao 4P

                             1. product -     proizvod
                             2. price -         cena
                             3. place -        distribucija
                             4. promotion - promocija

Ovo vam je neophodno za dalje napredovanje.Usavršavajte plan,nadograđujte ga
uživajte u procesu rada i počeće te da stičete kapital.

Ali ako želite i dalje da napredujete treba da znate da se najveći KAPITAL
nalazi u vašim kontaktima.
Vaš najveći KAPITAL su ljudi koje ste kroz ovaj posao upoznali.


ljudi1
 

Pokušajte da zamislite da su stvari krenule po zlu i da vam treba
pomoć.Ko će vam pomoći? Pa upravo ljudi koje ste tokom niza godina
upoznali i koji su vam prijatelji.Spisak tih ljudi čuvajte.
TO JE KAPITAL koji je garant vaše bolje budućnosti i donesite još jedan
plan koji  nazivamo  4P

               1- people ( ljudi )
               2- people ( ljudi )
               3- people ( ljudi )
               4- people ( ljudi )

i ne zaboravite da ljudi posluju sa ljudima , ne sa kompanijama.
Povezivanjem sa što većim brojem ljudi dovešće vas do onih najboljih 
i najuspešnijih od kojih ćete puno naučiti.