Prvo upoznajte sebe.Saznajte ko ste i šta želite u životu

 a onda krenite da to što želite i ostvarite.Korak po korak uz strpljenje i žarku 
želju uspeh će doći.
 Vi ste ti koji određujete sopstvenu sudbinu.Ne dozvolite da život upravlja vama već
vi upravljajte životom.Budite vi promena koju priželjkujete u svetu

Zašto treba da prihvatite optimizam i odbacite pesimizam

 

Budite dovoljno odvažni i počnite da se menjate.To nije lako ali to se stvarno može.
Ne očekujte brze rezultate. Jedna izreka kaže: Što je brzo to je kuso

uspeh na poslu1 

Rezultati stižu kroz vreme,uz naporni rad,uz odricanje i žrtvovanje ali stižu
Obratite pažnju na proces a ne na krajnji ishod i uživajte u putovanju

Razlika između OPTIMISTE i PESIMISTE je istovremeno i razlika između uspešnih i
neuspešnih ljudi,pobednika i gubitnika.

uspeh i neuspeh1 

EVO RAZLIKE IZMEĐU OVE DVE VRSTE LJUDI

- Za optimistu je čaša polupuna a za pesimistu je poluprazna.
   razlog: Optimista sipa vodu u čašu a pesimista je rasipa

- Optimista kaže :Vidim kada poverujem
  Pesimista kaže : Dok ne vidim ne verujem

- Optimista uvek deluje
  Pesimista uvek nalazi razloge ,izgovore zašto ne treba delovati

- Optimista preuzima OBAVEZE
  Pesimista daje prazna obećanja

- Optimista vidi mogućnost
  Pesimista  prepreke

OPTIMISTA JE POBEDNIK A PESIMISTA GUBITNIK

Pobednici - dobitnici čine
Gubitnici čekaju da se desi

Pobednik vidi rešenje za svaki problem
Gubitnik vidi problem u svakom rešenju

POBEDNICI nikada NE ODUSTAJU
a GUBITNICI nikada ne POBEĐUJU

Budite POBEDNIK

 pobeda1

Promenom stava ljudska bića mogu definitivno poboljšati svoj život
Potrebno je da neprestanim radom na sebi doživite TRANSFORMACIJU

OVO JE LAKO REĆI ALI TEŠKO UČINITI