SA SNAŽNOM MOTIVACIJOM MNOGO LAKŠE SE STIŽE DO CILJA


Za neke ljude je NOVAC snažan motivator.Po principu" Platite me dobro,
radiću i bolje i više"Ali mnogi ljudi imaju odbojan stav prema novcu i za njih 
novac nije pokretač jer ne određuje njihove ličnosti.Možda je to jedan od
razloga što takvi ljudi i nemaju dovoljno novca.
       Ćovek može doći do novca i nesebičnim pomoganjem drugim ljudima.
U tome je i suština MREŽNOG MARKETINGA.Ako dovoljnom broju ljudi pomognete
da zarade novac i vi ćete ga imati.Ako ste spremni da pomažete drugim ljudima:
prvo ćete se vi osećati bolje a drugo  kao nagrada za vaš trud u bližoj ili daljoj
budućnosti doći će vam NOVAC .To je zaista tako !!! 

Zašto je motivacija važna u svakom poslu a posebno u MRENOM MARKETINGU

 

Postoji vreme kada se seje i vreme kada se žanje.Ako ste posejali zdrava semena
iz njih će se razviti predivne biljke.Ako ste u bašti svog uma posadili pozitivne misli
one će se pretvoriti u IDEJE a realizacija IDEJE doneće vam zadovoljstvo i uspeh.

Nema uspeha preko noći.Zaboravite na to

uspeh na poslu1 

 i zapamtite da je za vaš USPEH neophodna stalna AKCIJA
jedino vas ona može približiti željenom CILJU