1.Reči su vrlo važne u komunikaciji sa ljudima.Nisu najbitnije ali njihova važnost je evidentna.Obogaćujte svoj rečnik i ljudi će voleti da slušaju ono što vi govorite i čitaju ono 
što vi pišete.


2. Ne budite gordi i kritiku prihvatite kao nešto neophodno u vašem razvoju.Kritiku shvatite kao neophodnost a ne kao uvredu.Dobronamerna kritika  je i te kako korisna i nadam se da ste se više
puta u to uverili.Vrlo je važno i ko vam upućuje kritiku.Ako to čini kompetentna osoba,prihvatite je.

3. Ako ste nešto loše čuli o nekoj osobi,nemojte to prihvatiti a da prethodno niste utvrdili činjenično
stanje.Verujte u onaj procenat dobrote koji svaki čovek ima a zanemarite ono loše što takođe postoji
u čoveku.Niko nije savršen. "Nema drveta bez grane,niti čoveka bez mane"

4. Ali možda i najvažnije od svega je da radite  najbolje što možete.To podrazumeva redovno obavaljanje svojih svakodnevnih poslovnih obaveza,razvijanje samodiscipline,usvajanje novih znanja,
praćenje svih promena vezanih za vaš posao i još mnogo toga.

RADITE SVAKODNEVNO NA SEBI I TO ĆE LJUDI PRIMETITI I POŽELEĆE DA SARAĐUJU SA VAMA.