Omogućite vašem timu ,ma koliki on bio da raste i da se razvija a to ćete ostvariti 

na taj način što ćete mu pokazati šta i kako treba da radi

KAKO DA STVORITE ČVRSTE TEMELJE VAŠEG BUDUĆEG USPEŠNOG TIMA


Izgradite sebe kao osobu od uticaja i vodite svoj tim ličnim
primerom.
1 gram primera je vredniji od tone ubeđivanja

lider1

U donjem tekstu saznaćete koje osobine treba da poseduje
uspešan lider

JEDANAEST TAJNI LIDERSTVA

1. Nepokolebljiva hrabrost - nijedan sledbenik ne želi  da njime dominira neki lider
    koji nema samopouzdanje i hrabrost
2. Samokontrola- Čovek koji ne može da kontroliše sebe neće moći da kontroliše
   ni druge
3. Izoštren osećaj za pravdu - bez ovog osećaja nijedan lider neće moći da zadobije 
   poverenje svojih sledbenika
4. Konačnost odlučivanja - čovek koji se koleba ne može uspešno voditi druge
5. Konačnost planova - uspešan lider mora planirati svoj rad
6. Navika da radi više od onoga za šta je plaćen: Lider mora da bude spreman 
   da radi više od svojih sledbenika.
7.Prijatna ličnost- Sledbenici neće poštovati lidera koji nema prijatnu ličnost
8. Saosećanje i razumevanje- uspešan lider mora razumeti probleme svojih sledbenika
9. Savršeno vladanje detaljima 
10. Spremnost da na sebe preuzme punu odgovornost - Ako pokuša da na drugog
    prebaci odgovornost neće ostati lider.
11. Saradnja : Uspešan lider sarađuje sa svojim sledbenicima i utiče na svoje saradnike
     da se i oni isto tako ponašaju.

LIDERSTVO ZAHTEVA MOĆ, a MOĆ ZAHTEVA SARADNJU 

Postoje 2 vrste LIDERSTVA

1. LIDERSTVO sa kojim se sledbenici slažu i podržavaju ga
2. LIDERSTVO na silu , bez podržavanja i slaganja sledbenika.

Ljudi mogu privremeno slediti nametnuto liderstvo,
ali to neće biti dobrovoljno
šef i lider1

Sa ovih 11 faktora čovek može postati vođa u bilo kom
životnom području.