tTeški putevo
Da.mogli a da li će se USPEH desiti pokazaće vreme.

Evo nekoliko saveta za sve vas koji imate želju da se bavite ovakvom vrstom posla
 
MORATE ZNATI SLEDEĆE
 
1. Da bi uspeli,treba neprestano da UČITE,da pratite promene koje su svakodnevno prisutne i 
da se radujete i najmanjem uspehu. 
 
2. ISTRAJTE U ISTRAJAVANJU
   možda je za vas ovo beznačajna parola ali za mene je to STIL PONAŠANJA
 
3. Pokušajte sve , pa kada i opet doživite NEUSPEH pokušavajte ponovo.
 
4. Ako nemate mentora,pronađite ga jer vam dobar mentor može puno pomoći.
 
        Sami teško možete postići uspeh jer MREŽNI MARKETING podrazumeva TIMSKI RAD
 
5. Pomažite ljudima i pojaviće se neki drugi ljudi koji će pomoći vama
    
        JEDNOSTAVNO TO MORA DA SE DESI
 
6. Radite na sebi jer smo svi mi jedinstvena i neponovljiva ljudska bića