Napravili ste profesionalni sajt i šta sada ?


Pod profesionalnim sajtom podrazumevam sajt sa domenom i 
zakupljenim hostingom 

DOMEN - je ime pod kojim se prikazuje vaš sajt na internetu 

HOSTING - je određeni prostor na internetu koji je dodeljen vašem sajtu

Čestitam vam na odluci da sebi priuštite profesionalni sajt
Vaš sajt počinje svoj internet život.

web sajt1KAKO OSTAVARITI STABILNI IZVOR PASIVNIH PRIHODA ?


Bavite se Affiliate marketingom onda kada ostvarujete prihod na način da 
delite,preporučujete i promovišete proizvod ili uslugu neke kompanije ili fizičke osobe.

jednostavno rečeno kada pomognete nekoj kompaniji da ostvari PRODAJU vas kompanija
nagrađuje delom zarade.
Suština Affiliate i Mrežnog marketinga je u pomaganju ljudima.Ako što većem broju ljudi 
pomognete da postanu uspešni i vi ćete postati uspešni.
Neka vam uvek bude na umu moćna rečenica
" Kako ja danas vama mogu da pomognem"
Affiliate i mrežni marketing1


MATEMATIKA je jedan od stubova vaspitno - obrazovnog procesa u školama 
bila je u prošlosti a i nadalje će biti 

Smatra se da se MATEMATIKA u čitavom svetu i na svim nivoima ne uči 
samo zbog neposredne primene ili "što će nam biti potrebna u životu "
već zbog daleko dubljih i kompleksnih razloga

Ne treba propustiti priliku i ovaj predmet približiti interesovanjima širokih masa
i pokušati na taj način ,ako ne pridobiti novog zaljubljenika u matematiku,onda bar smanjiti 
otpor koji učenici sve češće imaju prema ovom predmetu.

U tom cilju se treba što češće baviti fascinantnom istorijom matematike koja ne poznaje vekovne,
prostorne,religijske,kulturne niti bilo koje druge granice.

Ako se kroz školske programe niste susreli sa pojmom zlatnog preseka 
i fibonačijevih brojeva evo prilike da malo upotpunite i osvežite  znanje.

zlatni presek
 

Verovatno pretpostavljate o kojoj se poslovnoj veštini radi:


                         reč je o 

                       
                 P R O D A J I 

to nije bilo teško pogoditi ali je mnogo teže 
postati dobar ili još teže vrhunski prodavac.
Ne brinite. Sve se može naučiti pa se i VEŠTINA
PRODAJE može savladati 

prodaja1