MATEMATIKA je jedan od stubova vaspitno - obrazovnog procesa u školama 
bila je u prošlosti a i nadalje će biti 

Smatra se da se MATEMATIKA u čitavom svetu i na svim nivoima ne uči 
samo zbog neposredne primene ili "što će nam biti potrebna u životu "
već zbog daleko dubljih i kompleksnih razloga

Ne treba propustiti priliku i ovaj predmet približiti interesovanjima širokih masa
i pokušati na taj način ,ako ne pridobiti novog zaljubljenika u matematiku,onda bar smanjiti 
otpor koji učenici sve češće imaju prema ovom predmetu.

U tom cilju se treba što češće baviti fascinantnom istorijom matematike koja ne poznaje vekovne,
prostorne,religijske,kulturne niti bilo koje druge granice.

Ako se kroz školske programe niste susreli sa pojmom zlatnog preseka 
i fibonačijevih brojeva evo prilike da malo upotpunite i osvežite  znanje.

zlatni presek
 

Verovatno pretpostavljate o kojoj se poslovnoj veštini radi:


                         reč je o 

                       
                 P R O D A J I 

to nije bilo teško pogoditi ali je mnogo teže 
postati dobar ili još teže vrhunski prodavac.
Ne brinite. Sve se može naučiti pa se i VEŠTINA
PRODAJE može savladati 

prodaja1


 

5 pitanja za vas i za vašeg novog saradnika


Oduševili ste se poslovnom prilikom i na poziv prijatelja ste se uključili u posao.I na samom početku problemi.
Sve vam je čudno i komplikovano .Puno je materijala koji treba pročitati.Ne snalazite se baš najbolje.

Ne brinite.Svaki problem je rešiv pa i vaš.
Počnite sa pitanjima .Prvo zapitajte sebe ,da li vi posedujete preduzetnički duh i da li ste 
spremni da izgradite on- line biznis.

Evo pitanja koja stalno treba da postavljate prvo sebi a posle i novouključenim saradnicima.

znakovi pitanja2

 11 LJUDSKIH POTREBA KOJE TREBA ZNATI 

DA BI USPEŠNO PRODALI SVOJ PROIZVOD

Poznata je činjenica da ljudi vole da kupuju ali 
ne vole da im bilo šta neko drugi prodaje

internetprodaja1

Koje su to ljudske potrebe koje kupci imaju i koje
kupovinom određenog proizvoda mogu da zadovolje .
PROČITAJTE