Ljudska KOMUNIKACIJA se odnosi na socijalnu interakciju,razmenjivanje INFORMACIJA a sve u svrsi razumevanja i socijalne povezanosti.


Ljudi poseduju prirodnu i urođenu potrebu da KOMUNICIRAJU jedni sa drugima,da stvaraju međuljudske odnose,te da održavaju i podržavaju ljudske veze.
 
KOMUNIKACIJA omogućava ljudima da izraze čitavu paletu fizičkih,emocionalnih i psiholoških potreba
i na taj način obogaćuju sopstveni život kao i živote drugih ljudi.
savremene tehnologije1
 

KOMUNIKACIJA JE PROCES RAZMENE IDEJA I INFORMACIJA


 

Ovom prilikom želim da vas upoznam sa istraživanjem koje je sproveo
Vilfredo Federico Pareto.On je bio Italijanski naučnik koji je tokom istraživanja
o nacionalnom bogatstvu otkrio da u Italiji oko 20% posto porodica poseduje
80% kapitala.Kasnije je ova teza testirana i potvrđena je njena višestruka primena.
luksuzne kuće sa bogatstvom1 
 
 

Prikažite sebe kao osobu od poverenja
i integriteta i koja u potpunosti veruje u ono što radi.


 
 


Izgradi svoj lični brend

DEFINIŠITE SVOJE CILJEVE


Izmedju želje i ciljeva postoji jasna razlika
Sve želje vam se ne moraju ostvariti 
ali svaki jasno definisan CILJ
je ostvariv.
CILJEVI3