Pozivam vas da prisustvujete jednodnevnom seminaru Boba Proktora koji će 

se održati 5.novembra 2016.god u Sava centru u Novom Beogradu.Napominjem 
da je Bob Proktor prvi put na Balkanu i počastvovana sam što gostuje u mome gradu
u Novom Beogradu.
         Svi Vi koji se kolebate nemoje dozvoliti da vas finansijski problemi 
spreče da prisustvujete ovom značajnom događaju.Za sve mrežne marketare događaj 
je od velike važnosti i prisustvo ovom seminaru pružiće vam višestruke mogućnosti
napredovanja.
Bob Proctor - seminar1

 
Niko u  ISTORIJI mrežnog marketinga nije uspeo da ostvari STABILNE,VELIKE ZARADE
i PASIVNE PRIHODE bez primene sistema koji je kopirljiv za svakoga.

mrežni marketing1

SISTEM PODRAZUMEVA

Ljudska KOMUNIKACIJA se odnosi na socijalnu interakciju,razmenjivanje INFORMACIJA a sve u svrsi razumevanja i socijalne povezanosti.


Ljudi poseduju prirodnu i urođenu potrebu da KOMUNICIRAJU jedni sa drugima,da stvaraju međuljudske odnose,te da održavaju i podržavaju ljudske veze.
 
KOMUNIKACIJA omogućava ljudima da izraze čitavu paletu fizičkih,emocionalnih i psiholoških potreba
i na taj način obogaćuju sopstveni život kao i živote drugih ljudi.
savremene tehnologije1
 

KOMUNIKACIJA JE PROCES RAZMENE IDEJA I INFORMACIJA


 

Ovom prilikom želim da vas upoznam sa istraživanjem koje je sproveo
Vilfredo Federico Pareto.On je bio Italijanski naučnik koji je tokom istraživanja
o nacionalnom bogatstvu otkrio da u Italiji oko 20% posto porodica poseduje
80% kapitala.Kasnije je ova teza testirana i potvrđena je njena višestruka primena.
luksuzne kuće sa bogatstvom1