ČITANJE KAO FAKTOR USPEHA


edukacija1

Čitanje vrlo važno ali samo kao faktor u procesu učenja
Površno čitanje ničemu ne služi i dovodi do privida da imamo znanja
ali to znanje je nedovoljno da bi ga iskoristili u za nas korisnu akciju.
Zato je potrebno više puta pročitati jedan tekst a to nas uvodi u UČENJE


 

Vaš tim može napredovati i razvijati se ako vi napredujete i ako svakodnevno

radite na svom ličnom razvoju

liderstvo1

Ne postoje reči koje bih upotrebila a da vam što vernije približim značaj EDUKACIJE
Morate prihvatiti činjenicu da je neophodna i da će vam omogućiti lični rast i razvoj
a samim tim i uspeh u poslu kojim se bavite

Edukacija1

Za bilo kakvu prodaju,pa bilo a je reč o online ili ofline proaji 

morate imati razvijene komunikativne veštine.Uspešnom 
se povezujete sa što većim brojem ljudi i tako povećavate 
šanse a ostvarite uspešnu prodaju 

prodaja na netu slika1

 
Da bi bili uspešni prodavci treba da znate šta se najčešće 
kupuje na internetu a onda ćete znati šta treba da prodajete.